Praktijk informatie en kosten
Rebalancing Baby Kind, Praktijk voor Rebalancing, Simone van Vliet, Diever, cranio sacraal therapie

Kwaliteitseisen LVNT-Therapeuten 


De therapeut beschikt over Erkende Natuurgeneeskundige Opleiding

De therapeut beschikt over Reguliere Medische Basiskennis HBO, betreft Anatomie, Fysiologie en Pathologie

Er gelden criteria voor nascholing, praktijkvoering en beroepsethiek


Kosten per behandeling 


 • Van 1,5 uur voor een volwassene is € 92,50
 • Van 1 uur voor een volwassene is € 75,--
 • Van 1 uur voor een kind tot 18 jaar is € 70,00
 • Van 0,5 uur is gesprek ter kennismaking gratis
 • 21% Btw erbij op naam van bedrijf of coaching


Betaling is binnen 10 dagen na datum behandeling op rekening of contant.


De behandelingen vallen onder je aanvullende dekking van je ziektekostenverzekering.  Wel afhankelijk bij welke ziektekostenverzekeraar je verzekerd bent.  Actuele lijst van de vergoedende ziektekostenverzekeraars vind je op www.vnt-nederland.nl .


Geen doorverwijziging nodig van je huisarts, specialist of ziektekostenverzekeraar. 

 • Zonder kosten: tot 48 uur van tevoren kan een gemaakte afspraak verzet of geannuleerd worden
 • Helft kosten: binnen 48 uur voor de gemaakte afspraak, dan ben ik genoodzaakt om de helft in rekening te brengen
 • Volledige kosten: binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak, dan ben ik genoodzaakt om de gehele behandeling in rekening te brengen
 • In mei 2009 heb ik diploma als Rebalancer behaald aan het opleidings-instituut  Stichting Opleiding Rebalancing en ben ik lid van het Platform Rebalancing Nederland, www.rebalancing-nederland.nl
 • De Stichting Opleiding Rebalancing heeft als doel om ontspanning, bewustzijn en werkelijke belichaming  in ieder individu te stimuleren en te ondersteunen
 • Medische Vakken op HBO-Niveau. De vakken zijn onderverdeeld in Anatomie, Pathologie  en Fysiologie. In februari 2010 en wederom in juli 2016 CPION-diploma behaald
 • September 2014 heb ik de MIR-methode opleiding als MIR-Methode-begeleider behaald
 • Ik ben sinds maart 2010 lid van de Vereniging van Natuurgeneeskundige Therapeuten. Afgekort VNT. Per 1-1-2020 LVNT.

 

De VNT-therapeuten zijn gespecialiseerd in één of meerdere natuurgeneeskundige werkvormen. Mijn praktijk valt onder de groep Ars Praxa. Deze vakgroep omvat therapeuten die vooral lichaamsgerichte therapieën en massage-technieken toepassen.

 

De VNT waarborgt de kwaliteit van de aangesloten therapeuten, is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie alternatieve geneeswijzen en regelt het tuchtrecht.

 

Ieder jaar doe ik aan nascholing, bijscholing en medische bijscholingen t.w. 

 • Voor de beroepsvereniging VNT ben ik verplicht 3 dagen nascholing op haar vakgebied te doen en 2 medische bijscholingsdagen.
 • Voor de vereniging Rebalancing Nederland ben ik verplicht 2 dagen nascholing Rebalancing te doen.
 • Voor de MIR-Methode ben ik verplicht 1 dag bijscholing te doen. 

Ik ben ook lid van Stichting HBO Register  Complementaire Zorg


 • De stichting RBCZ, www.RBCZ.nu, is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.
 • RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.
 • De stichting ‘Register  Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’ (RBCZ) is een organisatie die therapeuten, werkzaam in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg, de mogelijkheid biedt zich gekwalificeerd te registreren en die belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie geeft over de aangesloten beroepsbeoefenaren (BCZ® register-therapeut).


Kwaliteit


 • RBCZ wil de kwaliteit van de geregistreerden bewaken door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). De Stichting RBCZ bewaakt eveneens de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen. Dit alles met de bedoeling, dat een cliënt in de complementaire en alternatieve zorg op een integere,  verant-woorde en veilige manier wordt behandeld en/of begeleid. RBCZ doet dat ook door stimulering en borging van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar van de complementaire en alternatieve geneeswijzen.


Maatschappelijke erkenning


 • De Stichting is ook voortdurend bezig met de bevordering van de maatschappelijke erkenning van de bij haar aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen in Nederland en binnen Europa. RBCZ is onder andere aangesloten bij Europese organisaties als Efcam:www.efcam.euSiteLock