Intakeformulier kind

Wat fijn! Je eerste afspraak voor je kind heb je gemaakt. Wil je minimaal twee dagen voor de afgesproken datum van behandeling de onderstaande vragenlijst beantwoorden?

Het doel van de vragenlijst is om informatie te verkrijgen over je kind, over zijn of haar klachten en persoonlijke achtergrond. Deze informatie dient als ondersteuning tijdens de behandelingen. Als je onderstaande vragenlijst hebt ingevuld en verstuurt, geef je toestemming, dat ik je gegevens van jullie als ouders en je kind mag verzamelen.

Alle door jullie verstrekte informatie valt onder het beroepsgeheim en de wet op privacybescherming. Jullie gegevens worden dan ook strikt vertrouwelijk behandeld. De website is uiteraard ook beveiligd, dat zie je aan het slotje voor de websitenaam.

Jullie gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Zie ook het Privacybeleid.

Ik werk met een Begeleidingsovereenkomst. Tijdens onze eerste afspraak heb ik een papieren exemplaar om te tekenen. Beide ouders moeten het eens zijn, dat jullie kind behandeld wordt. Eén van de ouders mag de begeleidingsovereenkomst tekenen.

Heb je vragen, neem dan contact met mij op.

Tot snel!

Groeten Simone van Vliet