Algemene voorwaarden en klachtenregeling:

Kwaliteitseisen Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten ( = LVNT ):

De therapeut beschikt over erkende natuurgeneeskundige opleiding. De therapeut beschikt over reguliere medische basiskennis HBO, betreft anatomie, fysiologie en pathologie.

De LVNT-therapeuten zijn gespecialiseerd in één of meerdere natuurgeneeskundige werkvormen. Mijn praktijk valt onder de groep Ars Praxa. Deze vakgroep omvat therapeuten die vooral lichaamsgerichte therapieën en massage-technieken toepassen.

De LVNT waarborgt de kwaliteit van de aangesloten therapeuten, is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie alternatieve geneeswijzen en regelt het tuchtrecht.

Ieder jaar is er verplichte nascholing, zowel vakinhoudelijk als medisch.

Mijn praktijk is ook lid van Stichting HBO Register Complementaire Zorg (= RBCZ ). De stichting RBCZ, www.rbcz.nu , is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert.

De RBCZ wil de kwaliteit van de geregistreerde bewaken door middel van klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg ( = TCZ ). De RBCZ bewaakt eveneens de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen. Dit alles met de bedoeling, dat een cliënt in de complementaire en alternatieve zorg op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld en/of begeleid.

Behandelingen

De behandelingen vallen onder je aanvullende dekking van je ziektekostenverzekering. Wel afhankelijk bij welke ziektekostenverzekeraar je verzekerd bent. Actuele lijst van de vergoedende ziektekostenverzekeraars vind je op www.lvnt.nl

Géén doorverwijzing nodig van je huisarts, specialist of ziektekostenverzekeraar.

Na iedere behandeling ontvang je een nota. De betaling is binnen 10 dagen na datum van je behandeling op rekening of contant.

Annuleringsvoorwaarden

Wat gebeurt er met de kosten van de behandeling als je verhinderd bent?

De volgende annuleringsvoorwaarden gelden bij afzegging, afspraak verplaatsen of de afspraak vergeten zijn;

  • Zonder kosten:  afspraken die tot 24 uur voor aanvang van de afspraak worden afgezegd of verplaatst, worden niet in rekening gebracht.
  • Volledige kosten:  afspraken die binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak worden afgezegd of vergeten, worden voor 100% in rekening gebracht