Praktijk informatie en kosten

Praktijk informatie en kosten

AVAR visitatiebureau

Inzicht in de dienstverlening van zorgverleners


AVAR (Algemeen Visitatie, Advies en Registratiebureau) is een landelijk werkende organisatie die kwaliteitsvisitaties verricht voor de zorgsector, met als doel inzicht te geven in de dienst-

verlening van zorgverleners en organisaties. Onze doelgroepen zijn onder andere beroepsverenigingen, koepelorganisaties, zelfstandig werkende therapeuten,


De Praktijk van Simone van Vliet is door de AVAR bezocht en zij is ingeschreven in het visitatieregister.


Bij een visitatie worden alle denkbare randvoorwaarden die aan een goede praktijkvoering gesteld mogen worden getoetst. www.avar.nl


Getoetst wordt of de therapeut zijn beschikbare kennis en-of vaardigheden in het therapeutisch behandelproces op de juiste wijze toepast en/of inzet. Tijdens de visitatie en daarin het gesprek met de therapeut worden naast de praktijkruimte, ook protocollen en administratie bekeken waarbij aspecten als veiligheid en zorgvuldigheid van werken een rol spelen. Daar waar nodig worden adviezen of verbeterpunten aangegeven.

 

 • In mei 2009 heb ik diploma als Rebalancer behaald aan het opleidings-instituut  Stichting Opleiding Rebalancing en ben ik lid van het Platform Rebalancing Nederland, www.rebalancing-nederland.nl

 

 • De Stichting Opleiding Rebalancing heeft als doel om ontspanning, bewustzijn en werkelijke belichaming  in ieder individu te stimuleren en te ondersteunen

 

 • Medische Vakken op HBO-Niveau. De vakken zijn onderverdeeld in Anatomie, Pathologie  en Fysiologie. In februari 2010 en wederom in juli 2016 CPION-diploma behaald

 

 • September 2014 heb ik de MIR-methode opleiding als MIR-Methode-begeleider behaald

 

 • Ik ben sinds maart 2010 lid van de Vereniging van Natuurgeneeskundige Therapeuten. Afgekort VNT.

 

De VNT-therapeuten zijn gespecialiseerd in één of meerdere natuurgenees-kundige werkvormen. Mijn praktijk valt onder de groep Ars Praxa. Deze vakgroep omvat therapeuten die vooral lichaamsgerichte therapieën en massage-technieken toepassen.

 

De VNT waarborgt de kwaliteit van de aangesloten therapeuten, is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie alternatieve geneeswijzen en regelt het tuchtrecht.

 

 • Ieder jaar doe ik aan nascholing, bijscholing en medische bijscholingen t.w.

 

 1. Voor de beroepsvereniging VNT is zij verplicht ieder jaar 3 dagen nascholing op haar vakgebied te doen en 2 medische bijscholingsdagen.
 2. Voor de vereniging Rebalancing Nederland is zij verplicht ieder jaar 2 dagen nascholing Rebalancing te doen.
 3. Voor de MIR-Methode is zij verplicht ieder jaar 1 dag bijscholing te doen. 

 

Vergoedingen behandelingen / sessies

De behandelingen genoemd Natuurgeneeskundige Consulten vallen onder de aanvullende dekking van je ziektekostenverzekering.

 

Kosten

Per behandeling

 

 • Per behandeling van 1,5 uur  voor een ouder kind en volwassene is € 90,--.
 • Per behandeling van 1 uur voor een volwassene is € 72,--.
 • Per behandeling van 1 uur voor een baby, jong en ouder kind is  67,--.

 

 • Kennismakingsgesprek is gratis en duurt ongeveer 3 kwartier.

 

 • Bij betaling van de sessie door werkgever/bedrijf komt er 21% Btw bij.

 

Actuele lijst

Op de website van de VNT ww.vnt-nederland.nl vind je alle vergoedende ziektekostenverzekeraars op een rij.

 

Geen doorverwijzing nodig

 • Voor het maken van een afspraak is géén doorverwijzing nodig van de huisart, specialist of  ziektekostenverzekeraar.

 

 • Je kunt rechtstreeks contact met mij opnemen tel. 06 - 36 56 55 69

of via mail info@simonevanvliet.nl

 

 

 

 

Rebalancing Baby Kind, Praktijk voor Rebalancing, Simone van Vliet, Diever, cranio sacraal therapie

Kwaliteitseisen

VNT-Therapeuten

 • Erkende Natuurgeneeskundige Opleiding
 • Beschikt over Reguliere Medische Basiskennis HBO, betreft Anatomie, Fysiologie en Pathologie
 • Criteria nascholing, praktijkvoering en beroepsethiek


Stichting

HBO Register  Complementaire Zorg

 is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.


 • RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.


 • De stichting ‘Register  Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’ (RBCZ) is een organisatie die therapeuten, werkzaam in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg, de mogelijkheid biedt zich gekwalificeerd te registreren en die belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie geeft over de aangesloten beroepsbeoefenaren (BCZ® register-therapeut).


 • Kwaliteit
 • RBCZ wil de kwaliteit van de geregistreerden bewaken door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). De Stichting RBCZ bewaakt eveneens de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen. Dit alles met de bedoeling, dat een cliënt in de complementaire en alternatieve zorg op een integere,  verant-woorde en veilige manier wordt behandeld en/of begeleid. RBCZ doet dat ook door stimulering en borging van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar van de complementaire en alternatieve geneeswijzen.


 • Maatschappelijke erkenning
 • De Stichting is ook voortdurend bezig met de bevordering van de maatschappelijke erkenning van de bij haar aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen in Nederland en binnen Europa. RBCZ is onder andere aangesloten bij Europese organisaties als Efcam:www.efcam.eu